Prehľadné porovnanie bankových a nebankových pôžičiek
Rýchlo | Jednoducho | Online
Získajte schválenú pôžičku do 10 minút check icon

Nebankové pôžičky star icon

Výška pôžičky: 50 - 25 000 eur
Úrok pôžičky: od 4,9 %
Mesačná splátka: od 9,39 eur
Viac informácií
Doba splácania: 7 dní - 42 mesiacov
RPMN: od 5,14 %
Poplatok za poskytnutie: od 0 eur
Predčasné splatenie: 0 eur
Reprezentatívny príklad: Pôžička vo výške 1 800 € na 24 mesiacov s mesačnou splátkou 92,19 € mesačne pri 20,66 % p.a. a 22,73 % RPMN. Celková suma splátok je 2212,56 €. Úroková miera, ktorá Vám bude ponúknutá záleží od individuálnych okolností.
Viac informácií
Výška pôžičky: 500 - 10 000 eur
Úrok pôžičky: od 5,9 %
Mesačná splátka: od 9,60 eur
Viac informácií
Doba splácania: 12 - 96 mesiacov
RPMN: od 6,13 %
Poplatok za poskytnutie: od 5 eur
Predčasné splatenie: od 0 eur
Reprezentatívny príklad: Tento výpočet má informatívny charakter. V prípade spotrebného úveru vo výške 1 200 € s fixnou úrokovou sadzbou 5,9 % p.a. počas celej doby splatnosti, zaplatíte v deň poskytnutia úveru jednorazový spracovateľský poplatok 12 € a od nasledujúceho mesiaca po čerpaní ho budete počas zvolenej doby splatnosti 4 roky splácať mesačnou splátkou vo výške 28,13 €. Celková čiastka, ktorú tak uhradíte bude 1 362,24 €, čo v prepočte predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 6,42% pri počte splátok 48.
Viac informácií
Ďalšie overené pôžičky
Výška pôžičky: 400 - 20 000 eur
Úrok pôžičky: od 20,01 %
Mesačná splátka: od 7,94 eur
Viac informácií
Doba splácania: 1 - 8 rokov
RPMN: od 20,01 %
Poplatok za poskytnutie: 0 eur
Predčasné splatenie: 0 eur
Reprezentatívny príklad: Celková výška a mena úveru (S): 2 000 €, fixná efektívna úroková sadzba: 22,93 % p. a., výška mesačnej splátky: 61,38 €, počet splátok (n): 48 mesiacov. Celková čiastka: 2 946,24 €, RPMN (X): 22,93 %.
Viac informácií
Výška pôžičky: 300 - 40 000 eur
Úrok pôžičky: od 5,9 %
Mesačná splátka: od 5,79 eur
Viac informácií
Doba splácania: 1 - 8 rokov
RPMN: od 6,13 %
Poplatok za poskytnutie: od 3 eur
Predčasné splatenie: 0 eur
Reprezentatívny príklad: Pri pôžičke vo výške 5 000 €, s dobou splatnosti 8 rokov, s úrokovou sadzbou 5,90 % p. a., s počtom mesačných splátok 96, s poplatkom za poskytnutie úveru vo výške 50 €, je ročná percentuálna miera nákladov 6,40 % (RPMN), 95 splátok vo výške 65,28 € a posledná 96. splátka vo výške 64,24 €. Celková suma, ktorú klient uhradí predstavuje 6 315,84 €. Výška splátky je uvedená bez Poistenia schopnosti splácať úver. Na schválenie a poskytnutie pôžičky nie je právny nárok.
Viac informácií

Vysvetlenie pojmov info icon

Výška pôžičky

Predstavuje množstvo peňazí, ktoré poskytovateľ pôžičiek vie poskytnúť požičiavajúcemu a ktoré sa očakáva, že požičiavajúci vráti spolu s úrokmi v určitom časovom období podľa dohody medzi oboma stranami.

Úrok pôžičky

Je to poplatok, ktorý sa účtuje za požičanie peňazí. Je to percentuálna miera, ktorá sa pridáva k požičanej sume a ktorá sa vracia spolu s požičanými peniazmi pri splácaní pôžičky. Úrok sa počíta z hodnoty pôžičky a jeho výška je závislá od mnohých faktorov, ako je napríklad riziko, že dlžník nebude schopný pôžičku splatiť, úroková

Mesačná splátka

Je to suma peňazí, ktorú dlžník vracia veriteľovi počas doby splácania pôžičky. Splátka pôžičky sa skladá z požičaných peňazí, úrokov a iných poplatkov, ktoré sú súčasťou pôžičky. Jej výška je stanovená vopred a je závislá od mnohých faktorov, ako je napríklad výška pôžičky, úroková miera a doba splácania. Splátky pôžičky sa zvyčajne platia pravidelne, najčastejšie mesačne, až do doby splatnosti pôžičky.

Doba splácania

Doba splácania je časové obdobie, počas ktorého sa spláca pôžička. Je to doba, počas ktorej sa postupne vracajú peniaze, ktoré boli požičané, spolu s úrokmi a inými poplatkami, ktoré sú súčasťou pôžičky. Doba splácania sa môže líšiť v závislosti od typu pôžičky a môže sa pohybovať od niekoľkých týždňov až po niekoľko rokov.

RPMN

Ročná percentuálna miera nákladov (skrátene RPMN) sa počíta ako celkový ročný náklad pôžičky, vrátane všetkých poplatkov, vyjadrené v percentách pre dlžníka. Zahŕňa nielen úrok, ale aj všetky ostatné poplatky spojené s pôžičkou, ako napríklad poplatky za zriadenie pôžičky a iné poplatky za správu.

Poplatok za poskytnutie pôžičky

Je to poplatok, ktorý sa účtuje za to, že veriteľ poskytuje pôžičku dlžníkovi. Tento poplatok môže byť účtovaný jednorazovo pri poskytnutí pôžičky alebo môže byť zahrnutý do mesačných splátok pôžičky. Poplatok za poskytnutie pôžičky môže byť rôzny v závislosti od typu pôžičky a veriteľa a môže sa pohybovať od niekoľkých eur do viac ako 100 eur. Poplatok za poskytnutie pôžičky sa zvyčajne účtuje vopred a jeho výška je uvedená v zmluve o pôžičke.

Poplatok za predčasné splatenie

Je to poplatok, ktorý sa účtuje za to, že dlžník splatí pôžičku skôr, ako bolo dohodnuté v zmluve o pôžičke. Poplatok za predčasné splatenie pôžičky sa môže líšiť v závislosti od veriteľa a typu pôžičky a zvyčajne sa uvádza v zmluve o pôžičke alebo jeho výška je inak stanovená veriteľom.

Nebankové pôžičky check icon

Nebanková pôžička je typ finančného produktu, ktorý poskytujú nebankové spoločnosti. Tieto spoločnosti sú zvyčajne menšie a nezávislé na štátnych inštitúciách ako napríklad banky. Hlavným cieľom týchto spoločností je ponúknuť alternatívne možnosti financovania pre ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu dostať k bankovej pôžičke alebo im banka odmietla poskytnúť úver.

Proces získania nebankovej pôžičky je obvykle jednoduchší a rýchlejší ako pri bankovej pôžičke. Väčšina nebankových spoločností má online formuláre, v ktorých si môže klient vyplniť žiadosť o pôžičku a poslať ju elektronicky. Väčšinou nevyžadujú žiadne zbytočné dokumenty ako napríklad výpisy z bankového účtu či potvrdenia o príjme. Niektoré spoločnosti dokonca poskytujú pôžičky bez toho, aby si klient musel dokladať svoj príjem.

Výhodou nebankovej pôžičky je aj to, že jej poskytovateľ je ochotný prejsť individuálne dohodnutými podmienkami, ktoré sú výhodnejšie pre klienta. Môže ísť napríklad o nižšie úrokové sadzby, dlhšie splatnosti alebo možnosť rozloženia splátok do viacerých mesiacov. Je však potrebné počítať s tým, že nebankové pôžičky sú obvykle drahšie ako bankové úvery, a preto je dôležité dobre zvážiť, či sa nám takáto pôžička skutočne vyplatí.

Nebankové pôžičky sú určené pre rôzne skupiny ľudí, ktorí potrebujú finančnú pomoc v rôznych životných situáciách. Môžu byť využívané napríklad pre rýchle získanie financií v prípade náhlej finančnej potreby alebo ako alternatíva k bankovému úveru pre tých, ktorí sú v bankách nevýhodne zaradení alebo sa im odmieta poskytnúť úver. Nebankové pôžičky sú tiež vhodné pre tých, ktorí potrebujú peniaze rýchlo, pretože proces schválenia a vyplatenia pôžičky je obvykle rýchlejší ako pri bankových úveroch.

Nebanková pôžička môže byť skvelým riešením pre ľudí, ktorí potrebujú peniaze rýchlo a ktorí sa nemôžu dostať k bankovému úveru. Avšak treba mať na pamäti, že nebankové pôžičky sú spravidla dražšie ako bankové úvery a tiež sú spojené s vyšším rizikom nesplácania. Preto je dôležité dôkladne si preštudovať podmienky a zvážiť všetky možnosti predtým, ako sa rozhodnete pre nebankovú pôžičku.

Výhody nebankových pôžičiek info icon

  • Dostupnosť: Nebankové pôžičky sú dostupnejšie ako klasické bankové úvery, pretože poskytovatelia nebankových pôžičiek nemajú také prísne podmienky ako banky
  • Rýchlosť: Pri nebankovej pôžičke je proces schvaľovania a vyplácania rýchlejší a jednoduchší. Nemusíte prechádzať náročným schvaľovacím procesom ako v banke, kde sa zisťujú vaše finančné možnosti a minulosť
  • Flexibilita: Nebankové pôžičky sú často flexibilnejšie ako bankové úvery, čo znamená, že môžete dohodnúť individuálne splátky a dobu splácania

Nevýhody nebankových pôžičiek info icon

  • Vyššie úroky: Nebankové pôžičky sú často dražšie ako bankové úvery, pretože poskytovatelia nebankových pôžičiek sa musia zabezpečiť proti riziku nesplácania. V dôsledku toho sú úroky u nebankových pôžičiek vyššie
  • Riziko: Pri nebankovej pôžičke je väčšie riziko, že sa dostanete do finančných problémov ako pri bankovom úvere. To je dôvod, prečo je dôležité dôkladne si preštudovať podmienky
Rýchla nebanková pôžička Požiadať o pôžičku teraz right arrow icon
pôžička rýchlo

Nebanková pôžička ihneď check icon

Nebankové pôžičky ihneď sú skvelým riešením pre všetkých, ktorí potrebujú peniaze rýchlo a bez zbytočného papierovania. Tento typ pôžičky je vhodný pre rôzne životné situácie, ako napríklad náhla finančná potreba alebo ako alternatíva k bankovému úveru pre tých, ktorí sú v bankách nevýhodne zaradení alebo sa im banka odmietne poskytnúť úver. Vďaka rôznym spoločnostiam, ktoré poskytujú nebankové pôžičky ihneď, už nemusíte tráviť hodiny v banke alebo sa trápiť s ťažkopádnymi procesmi schvaľovania. Proces získania nebankovej pôžičky ihneď je jednoduchší a rýchlejší ako pri bankovej pôžičke. Väčšina spoločností, ktoré ich poskytujú nebankové pôžičky ihneď, má na svojich stránkach jednoduché online formuláre, v ktorých si môže klient jednoducho a nezáväzne odoslať žiadosť o pôžičku. Zvyčajne stačí zadať základné informácie o sebe, ako je meno, adresa a číslo účtu, a počkať na schválenie. Väčšina žiadostí je schválená do niekoľkých minút a peniaze sú zvyčajne k dispozícii na vašom účte už do pár minút, či hodín. Ďalšou výhodou nebankových pôžičiek ihneď je to, že sú dostupné pre takmer každého. Nebankové pôžičky ihneď sú tiež výhodné v tom, že sú veľmi flexibilné. Môžete si požičať také malé sumy, ako sú napríklad 50 eur, ale aj väčšie sumy až do výšky niekoľkých tisíc eur. Tiež si môžete vybrať, aká dlhá je splatnosť pôžičky, čo vám umožňuje prispôsobiť si ju podľa vašich potrieb a možností. Niektoré spoločnosti dokonca ponúkajú možnosť predčasného splatenia pôžičky bez poplatkov.

Nebanková pôžička bez registra check icon

Nebankovú pôžičku je možné získať aj v prípade, ak máte záznam v úverovom registri alebo v registri dĺžnikov. Nebankové spoločnosti sú zvyčajne menšie a nezávislé na štátnych inštitúciách ako napríklad banky a ich hlavným cieľom je ponúknuť alternatívne možnosti financovania pre ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu dostať k bankovej pôžičke alebo im banka odmietla poskytnúť úver.

Nebanková pôžička bez registra je alternatívny spôsob získania finančných prostriedkov, ktorý sa líši od klasického úveru poskytovaného bankou. Je určená pre ľudí, ktorí sa ocitli v finančnej tiesni a potrebujú rýchlo získať peniaze napríklad na zaplatenie nečakaných výdavkov, alebo keď im banka odmietla poskytnúť úver kvôli záznamu v registri dlžníkov.

Proces získania tejto pôžičky je veľmi jednoduchý a rýchly. Väčšinou stačí vyplniť online formulár s žiadosťou o pôžičku, kde uvediete svoje osobné údaje a údaje o tom, koľko peňazí potrebujete a na aký účel. Po schválení žiadosti vám peniaze budú zaslané priamo na váš účet. Rýchlosť vybavenia žiadosti je jednou z výhod nebankovej pôžičky bez registra - väčšinou ju dostanete do 24 hodín od podania žiadosti.

Táto pôžička je určená pre ľudí, ktorí potrebujú rýchlo získať peniaze a nemôžu alebo nechcú ísť do banky. Môže byť vhodná pre tých, ktorí potrebujú peniaze na zaplatenie nečakaných výdavkov, alebo keď im banka odmietla poskytnúť úver kvôli záznamu v registri dlžníkov.

Ak sa ocitnete v situácii, keď potrebujete rýchlo získať finančné prostriedky, môžete zvážiť možnosť získať nebankovú pôžičku bez registra. Ako sme už spomínali, stačí vyplniť online formulár s žiadosťou o pôžičku.

Podmienky na získanie tejto pôžičky sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa pôžičky. Vo všeobecnosti sa však vyžaduje, aby ste mali trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, aby ste mali minimálne 18 rokov a aby ste mali platný občiansky preukaz. Väčšina poskytovateľov nebankových pôžičiek bez registra vyžaduje aj to, aby ste mali stabilný príjem, aby ste boli schopní splácať pôžičku.

Sumy, ktoré si môžete požičať prostredníctvom nebankovej pôžičky bez registra, sa líšia v závislosti od poskytovateľa pôžičky. Vo všeobecnosti sa pohybujú od 100 do 3000 eur. Je dôležité si uvedomiť, že ak si požičiate viac peňazí, budete mať aj vyššie úroky a splátky, takže je dobré požičať si iba toľko, koľko skutočne potrebujete.

Vybavenie nebankovej pôžičky bez registra je veľmi rýchle - väčšinou ju dostanete do 24 hodín od podania žiadosti. V niektorých prípadoch môže byť vybavenie ešte rýchlejšie - niektorí poskytovatelia sľubujú, že peniaze vám zašlú do 15 minút od schválenia žiadosti.

Vo väčšine prípadov budete potrebovať iba platný občiansky preukaz na získanie nebankovej pôžičky bez registra.

Niektorí poskytovatelia vyžadujú aj iné doklady, ako napríklad výpis z registra dlžníkov alebo potvrdenie o vašom príjme. Vždy sa však pozorne oboznámte s podmienkami jednotlivých poskytovateľov a overte si, aké doklady budete potrebovať k získaniu pôžičky.

Hoci je nebanková pôžička bez registra alternatívny spôsob získania finančných prostriedkov, aj v tomto prípade môže dôjsť k zamietnutiu žiadosti. Najčastejšie dôvody zamietnutia sú: neplnenie podmienok poskytovateľa pôžičky (napríklad nedostatočný vek alebo nedostatočný príjem), neúplné alebo nepresné údaje v žiadosti o pôžičku. Ak bola vaša žiadosť o nebankovú pôžičku bez registra zamietnutá, môžete sa obrátiť na iného poskytovateľa alebo môžete zvážiť iné možnosti ako napríklad osobnú pôžičku od rodiny alebo priateľov, alebo môžete zvažovať iné spôsoby získania finančných prostriedkov ako napríklad pôžičku od ľudí.

Rýchla nebanková pôžička check icon

Rýchla nebanková pôžička je určená pre tých, ktorí potrebujú peniaze rýchlo a nemôžu si dovoliť čakať na bankový úver. Väčšina nebankových spoločností, ktoré ponúkajú takéto pôžičky, garantuje rýchle vybavenie žiadosti a vyplatenie úveru do niekoľkých hodín od schválenia žiadosti. Jednou z najväčších výhod rýchlej nebankovej pôžičky je rýchlosť jej vybavenia a vyplatenia. Proces schválenia a vyplatenia pôžičky je obvykle rýchlejší ako pri bankových úveroch, čo je pre tých, ktorí potrebujú peniaze rýchlo, veľkou výhodou.

Často kladené otázky info icon

Kto môže získať nebankovú pôžičku?

Zvyčajne môžu získať nebankovú pôžičku aj ľudia s nižšími príjmami alebo špatnou úverovou históriou, ktorí by boli u banky odmietnutí.

Pre koho je určená nebanková pôžička?

Nebanková pôžička je určená pre tých, ktorí sa nemôžu dostať k bankovému úveru alebo potrebujú peniaze rýchlejšie. Môžu ju využívať aj tí, ktorí sú v bankách nevýhodne zaradení alebo sa im odmieta poskytnúť úver.

Na čo môžete použiť nebankovú pôžičku?

Nebankovú pôžičku môžete použiť na rôzne účely, ako napríklad financovanie nákupu spotrebičov, opravy domácnosti, dovolenky alebo ako náhradu za bankový úver, ak vám banka odmietla poskytnúť úver.

Čo robiť, keď potrebujete nebankovú pôžičku?

Ak potrebujete nebankovú pôžičku, môžete vyhľadať nebankové spoločnosti, ktoré ponúkajú takéto finančné produkty. Väčšina nebankových spoločností má online formuláre, v ktorých si môžete vyplniť žiadosť o pôžičku a poslať ju elektronicky. Niektoré spoločnosti dokonca poskytujú pôžičky bez toho, aby ste museli dokladať svoj príjem.

Aké sú podmienky pre získanie nebankovej pôžičky?

Podmienky sa môžu líšiť podľa poskytovateľa nebankovej pôžičky, ale väčšinou sa požaduje, aby žiadateľ mal trvalé bydlisko na území Slovenska a bol starší 18 rokov. Ďalšie požiadavky môžu zahŕňať minimálny mesačný príjem alebo minimálnu dobu trvania zamestnania.

Aké doklady potrebujem k získaniu nebankovej pôžičky?

Na získanie nebankovej pôžičky budete obvykle potrebovať platný občiansky preukaz a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Niektoré spoločnosti môžu vyžadovať aj potvrdenie o príjme alebo iné doklady, avšak väčšina nebankových spoločností nevyžaduje žiadne zbytočné doklady a požičia vám peniaze na základe žiadosti vyplnenej elektronicky.

Môžem požiadať o nebankovú pôžičku aj cez internet?

Áno, väčšina poskytovateľov nebankových pôžičiek ponúka možnosť žiadosti o pôžičku cez internet. Stačí vyplniť online žiadosť a počkať na schválenie.

Môžem získať nebankovú pôžičku aj v prípade, že som v registri dlžníkov?

Áno, nebankové pôžičky sú často dostupné aj pre ľudí s špatnou úverovou históriou alebo záznamom v registri dlžníkov. Avšak treba počítať s tým, že v takom prípade môžu byť podmienky nebankovej pôžičky menej výhodné a úroky vyššie.

Koľko eur si môžem požičať v nebankovej pôžičke?

Výška požičaného úveru v nebankovej pôžičke sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa pôžičky. Niektoré spoločnosti ponúkajú pôžičky už od pár stoviek eur, iné môžu ponúknuť až niekoľko tisíc eur. Vo väčšine prípadov však môžete požičať sumy do niekoľkých tisíc eur.

Ako sa nebankové pôžičky splácajú?

Splátky nebankových pôžičiek sa zvyčajne splácajú pravidelne mesačne alebo každé dva týždne v stanovených termínoch. Doba splácania môže byť individuálne dohodnutá s poskytovateľom pôžičky.

Aké sú náklady spojené s nebankovou pôžičkou?

Náklady spojené s nebankovou pôžičkou závisia od poskytovateľa a môžu zahŕňať poplatky za poskytnutie pôžičky, úroky a iné poplatky. Je dôležité si preštudovať podmienky a všetky náklady predtým, ako sa rozhodnete pre nebankovú pôžičku.

Môžem nebankovú pôžičku predčasne splatiť?

Áno, väčšina nebankových pôžičiek umožňuje predčasné splatenie bez poplatkov. Je však dôležité si preštudovať podmienky a zistiť, či nebanková pôžička neobsahuje sankčné poplatky za predčasné splatenie.

Čo sa stane, ak nebudem schopný splácať nebankovú pôžičku?

Ak nebudete schopní splácať nebankovú pôžičku, je dôležité kontaktovať poskytovateľa pôžičky a dohodnúť sa s ním na alternatívnom splátkovom kalendári alebo inom riešení. Ak sa nedohodnete a budete mať dlhy, môže vás to stáť aj záznam v registri dlžníkov alebo súdne konanie.

Je možné požiadať o nebankovú pôžičku nonstop?

Áno, je možné zažiadať o nebankovú pôžičku nonstop. Niektorí poskytovatelia nebankových pôžičiek ponúkajú možnosť zažiadať o pôžičku kedykoľvek cez deň alebo noc prostredníctvom online formulára na ich webovej stránke. Väčšinou stačí vyplniť žiadosť s požadovanými údajmi a počkať na schválenie.
ocenenie najlepšej nebankovej pôžičky

Najlepšia nebanková pôžička check icon

Pri výbere pôžičky je dôležité zvážiť niekoľko kritérií, aby ste si vybrali tú najlepšiu nebankovú pôžičku. V našom porovnaní pôžičiek sme pre vás zohľadnili niekoľko dôležitých faktorov, ako sú napríklad úrokové sadzby, poplatky, doba splatnosti, požiadavky na získanie pôžičky a podmienky splácania. V našom zozname nájdete najlepše pôžičky od rôznych poskytovateľov, vrátane bankových a nebankových spoločností. Porovnali sme pre vás výhody a nevýhody jednotlivých pôžičiek, aby ste mohli ľahko zistiť, ktorá pôžička je pre vás najvhodnejšia.

Ak teda potrebujete rýchlo získať finančné prostriedky a hľadáte najlepšiu nebankovú pôžičku pre svoje potreby, navštívte naše porovnanie pôžičiek a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás. Veríme, našim porovnávačom pôžičiek vám pomôže nájsť tú najlepšiu nebankovú pôžičku pre vaše potreby a ušetríte tak čas aj peniaze.

Nebanková pôžička bez dokladovania príjmu check icon

Nebanková pôžička bez dokladovania príjmu je typ pôžičky, ktorú poskytujú nebankové spoločnosti a ktorú je možné získať bez toho, aby ste museli preukázať svoj príjem. Tieto pôžičky sú často dostupné pre ľudí, ktorí potrebujú rýchlo získať peniaze, ale nemajú možnosť alebo nechcú dokladovať svoj príjem. Tento typ pôžičky je vhodný pre ľudí, ktorí sú napríklad na materskej dovolenke, na rodičovskom príspevku, v dôchodku alebo pre tých, ktorí pracujú na dohodu.

Výhod nebankových pôžičiek bez dokladovania príjmu je viacero. Napríklad jej jednoduché získanie. Môžete získať pôžičku bez toho, aby ste museli preukazovať svoj príjem. Ďalej je to rýchle schválenie. Pôžičku bey dokladovania príjmu môžete získať rýchlejšie ako bankovú pôžičku, pretože nevyžaduje toľko dokumentov a kontrol. Výhodou je taktiež, že spoločnosti nemusia skúmať registre dlžníkov, takže nebankovú pôžičku bez dokladovania príjmu sa za určitých okolností a do určitej menšej sumy, dá získať aj v prípade, že máte negatívny záznam v registry dlžníkov.

Nevýhody nebankovej pôžičky bez dokladovania príjmu sú najmä vyššie úrokové sadzby a poplatky ako pri klasických bankových pôžičkách. Tiež je potrebné počítať s tým, že môže byť ťažšie získať vyššie sumy ako pri bežných pôžičkách, pretože poskytovatelia nemajú možnosť overiť vašu bonitu a schopnosť splácať pôžičku.

Najčastejšie dôvody zamietnutia nebankovej pôžičky info icon

  • Nedostatočná finančná stabilit a bonita žiadateľa
  • Nedostatočný príjem alebo príliš vysoké výdavky
  • Zlá úverová história alebo záznam v registri dlžníkov
  • Nedostatočné zabezpečenie pôžičky (napríklad nedostatočne hodnotný majetok na zábezpeku)
  • Neúplné alebo nesprávne vyplnené žiadosti o pôžičku

Nebanková pôžička online check icon

Nebankové pôžičky online sú v súčasnosti veľmi obľúbenou formou finančného produktu pre mnohých ľudí. Keď sa dostanete do finančnej tiesni a potrebujete peniaze rýchlo, môže byť ťažké získať pôžičku od klasických bánk. To je práve kde nebankové pôžičky online nastupujú na scénu. Sú dostupné prakticky pre každého a ich získanie môže trvať len pár minút.

Nebankové pôžičky online sú poskytované nebankovými spoločnosťami, ktoré poskytujú finančné služby a súčasne nie sú regulované štátom ako napríklad banky. To znamená, že ich podmienky a úrokové sadzby sa môžu líšiť od tých bánk a môžu byť v niektorých prípadoch aj vyššie. Je dôležité si preto dôkladne preštudovať podmienky ponúkané jednotlivými spoločnosťami a vybrať si tú najvýhodnejšiu.

Pri vybavovaní nebankovej pôžičky online je potrebné mať na pamäti, že budete musieť splniť určité podmienky. Väčšina spoločností požaduje, aby ste mali trvalý pobyt na území Slovenska, mali stály príjem a neboli zapísaní v registri dlžníkov. Tiež je potrebné mať platný občiansky preukaz a bankový účet, na ktorý vám bude suma pôžičky zaslaná.

Proces získania nebankovej pôžičky online je veľmi jednoduchý a rýchly. Väčšinou stačí vyplniť online formulár na stránkach poskytovateľa pôžičky, kde uvediete vaše osobné údaje a údaje o vašom príjme. Niektoré spoločnosti vyžadujú aj potvrdenie o vašom príjme, čo môže byť potvrdenie od zamestnávateľa alebo výpis z účtu. Po vyplnení formulára a odoslaní žiadosti vám bude suma pôžičky zaslaná na váš bankový účet do niekoľkých minút až hodín.

Existuje mnoho spoločností poskytujúcich nebankové pôžičky online, preto je dôležité dôkladne porovnať ponuky jednotlivých spoločností a vybrať si tú najvýhodnejšiu. Je dobré si preštudovať recenzie a skúsenosti ostatných ľudí, ktorí si už nebankovú pôžičku online vzali, a vyhnúť sa spoločnostiam s negatívnymi recenziami a vysokými úrokovými sadzbami.

Nebankové pôžičky online môžu byť skvelým riešením v prípade núdze, avšak je dôležité byť si vedomý svojich finančných možností a zodpovedne zvážiť, či si pôžičku dokážete splatiť v stanovenom termíne. Je dôležité si dôkladne preštudovať podmienky jednotlivých spoločností a vybrať si tú najvýhodnejšiu pre vašu situáciu. V našom porovnávači nájdete najlepše pôžičky od rôznych poskytovateľov, vrátane bankových a nebankových spoločností. Porovnali sme pre vás výhody a nevýhody jednotlivých pôžičiek, aby ste mohli ľahko zistiť, ktorá pôžička je pre vás najvhodnejšia.

Ďalšie ponuky pôžičiek right arrow icon

Reklama
ad banner
Mini pôžička schválená ihneď Požiadať o pôžičku teraz right arrow icon
Malá Pôžička.eu
Pôžička rýchlo, jednoducho, z pohodlia domova.

Sme spoľahlivý partner pre porovnávanie bankových a nebankových pôžičiek, či iných finančných produktov. Od roku 2016 sme našim návštevníkom sprocesovali viac ako 200 000 žiadostí o pôžičku.


Jednoduchá cesta k zlepšeniu finančných znalostí.

Podporujeme finančné vzdelávanie. Na našej stránke nájdete množstvo prínosných článkov a rád z oblasti osobných financií, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť finančnému svetu a správne nakladať so svojimi prostriedkami.

Nie sme poskytovatelia ani sprostredkovatelia pôžičiek.
Táto webová stránka slúži ako agregátor pôžičiek.
Malá Pôžička™ - copyright © 2024 Všetky práva vyhradené.