Kolektívne pôžičky od ľudí
Získať financie nebolo nikdy jednoduchšie
check icon   Vyplňte žiadosť  
check icon   Schválime ju  
check icon   Pôžička je Vaša
Férové podmienky
Vybavíte online
Ihneď na účte
ľudí dnes požiadalo o pôžičku
lock icon Žiadosť je nezáväzná a zabezpečená.
pôžička bez registra

Pôžička od ľudí check icon

Jedným z inovatívnych prístupov k získavaniu financií je tzv. pôžička od ľudí, často označovaná aj ako P2P pôžička. Táto forma financovania prináša so sebou nový pohľad na spôsob, akým ľudia získavajú a poskytujú pôžičky. V tomto článku preskúmame podstatu pôžičky od ľudí, ako funguje a prečo stále viac ľudí volí túto modernú formu financovania.

Čo je to pôžička od ľudí?

Pôžička od ľudí, často označovaná skratkou P2P (peer-to-peer), predstavuje spôsob financovania, pri ktorom jednotlivci, nie finančné inštitúcie, poskytujú pôžičky iným jednotlivcom. Tento koncept sa vyvinul v reakcii na tradičné metódy požičiavania peňazí, ktoré môžu byť často zložité a spojené s vysokými poplatkami.

Ako funguje pôžička od ľudí?

Mechanizmus pôžičky od ľudí je pomerne jednoduchý. Platformy, ktoré poskytujú tento druh služby, slúžia ako sprostredkovateľ medzi tými, ktorí potrebujú pôžičku, a tými, ktorí sú ochotní ju poskytnúť. Proces začína tým, že žiadateľ predstaví svoju žiadosť o pôžičku na platforme. To môže zahŕňať účel pôžičky, požadovanú sumu a dobu splatnosti. Na druhej strane sú investori alebo poskytovatelia pôžičiek, ktorí chcú investovať. Títo investori prispievajú menšími čiastkami k pôžičke a vytvárajú tak portfólio pôžičiek. Keď je P2P pôžička plne financovaná, žiadateľ ju obvykle obdrží na svoj bankový účet.

Prečo ľudia vyhľadávajú pôžičky od ľudí?

1. Jednoduchosť procesu: Online proces od žiadosti po financovanie je pomerne jednoduchý a vykonáva sa bez zbytočných byrokratických prvkov.

2. Rýchle schválenie: Proces schvaľovania P2P pôžičky alebo pôžičky od ľudí je často rýchlejší, pretože nie je potrebné čakať na rozhodnutie veľkých finančných inštitúcií.

3. Okamžité financovanie: Jedným z hlavných dôvodov je možnosť získať finančné prostriedky takmer okamžite po schválení žiadosti.

4. Nižšie úrokové sadzby: P2P pôžičky často prichádzajú s konkurencieschopnými úrokovými sadzbami v porovnaní s tradičnými bankami.

5. Flexibilita podmienok: P2P pôžičky alebo pôžičky od ľudí často poskytujú väčšiu flexibilitu v podmienkach, čo znamená, že žiadatelia môžu prispôsobiť svoje pôžičky svojim potrebám.

6. Absencia obmedzení: Oproti niektorým tradičným finančným inštitúciám, pôžičky od ľudí často umožňujú prístup k financiám aj tým, ktorí sú v registri dlžníkov.

7. Možnosť pre tých s obmedzenou kreditnou históriou: Niektorí poskytovatelia P2P pôžičiek sú otvorení aj pre žiadateľov s menej dokonalou kreditnou históriou.

8. Lepšia kontrola nad financiami: Investori majú priamy vplyv na to, kam smerujú ich peniaze, čo môže byť pre niektorých príťažlivé.

9. Moderný prístup k financovaniu: Mladšia generácia, zvyknutá na online platformy a moderné technológie, preferuje inovatívne spôsoby získavania pôžičiek.

10. Príležitosť pre investície: Pre tých, ktorí majú nadbytočné finančné prostriedky, je P2P pôžička atraktívnou formou investícií.

Pôžička od ľudí bez registra

Ak sa nachádzate v situácii, kde máte záznam v registri dlžníkov, pôžička od ľudí bez registra môže predstavovať nádejnú možnosť. Mnohí poskytovatelia p2p pôžičiek bez registra nekladú taký veľký dôraz na kreditnú históriu žiadateľov a skôr sa snažia posúdiť ich schopnosť splácať pôžičku v súčasnosti. Tento prístup môže byť vítaným riešením pre tých, ktorí sa stretávajú s obtiažnosťami pri získavaní pôžičky od tradičných finančných inštitúcií.

Výhody pôžičiek od ľudí info icon

 • Flexibilita podmienok: Pôžičky od ľudí môžu ponúknuť väčšiu flexibilitu v nastavení podmienok, ako sú úrokové sadzby, splátkové termíny a celková štruktúra pôžičky.
 • Rýchly prístup k financiám: Tento neformálny spôsob požičiavania často umožňuje rýchlejší a jednoduchší prístup k potrebným finančným prostriedkom, čo môže byť v prípade naliehavých potrieb veľkou výhodou.
 • Osobný prístup: Pôžičky od ľudí môžu byť spojené s osobnejším prístupom, keďže existuje možnosť diskutovať priamo s veriteľom a dohodnúť sa na individuálnych podmienkach.
 • Menej byrokracie: Oproti tradičným bankovým pôžičkám môže proces pôžičiek od ľudí byť menej byrokratický a formalizovaný.
 • Šanca pre tých bez finančnej histórie: Osoby bez tradičnej finančnej histórie alebo s nízkym kreditným skóre môžu mať lepšiu šancu získať pôžičku od ľudí, ktorí sa viac orientujú na individuálne okolnosti.
 • Možnosť uzatvárania dohody na mieru: Veriteľ a žiadateľ môžu spoločne dohodnúť podmienky p2p pôžičky, ktoré sú pre obe strany akceptovateľné, čím vzniká priestor pre individuálne riešenia.
 • Žiadne formálne registračné postupy: Pôžičky od ľudí často nevyžadujú formálne registračné postupy, čo znamená menej administratívnych úkonov pri uzatváraní dohody.

Nevýhody pôžičiek od ľudí info icon

 • Obmedzené množstvo pôžičiek: Nie všetky typy pôžičiek sú k dispozícii na P2P platformách, a preto môže byť výber obmedzený.
 • Variabilita podmienok: Podmienky p2p pôžičiek sa môžu líšiť medzi rôznymi poskytovateľmi a investorov, čo môže byť pre niektorých zmätočné.
 • Nízka transparentnosť: Procesy a podmienky pôžičiek od ľudí nemusia byť tak transparentné ako u tradičných finančných inštitúcií.
 • Vyššie úrokové sadzby pre niektorých žiadateľov: Pre niektorých žiadateľov s nižšou kreditnou hodnotou alebo vyšším rizikom môžu byť úrokové sadzby pôžičiek od ľudí vyššie.
 • Obmedzené možnosti refinancovania: V prípade problémov so splátkami môže byť obmedzený prístup k refinancovaniu P2P pôžičky, čo môže zhoršiť situáciu.
 • Nemožnosť budovania kreditnej histórie: Pre žiadateľov, ktorí chcú budovať svoju kreditnú históriu, môže byť nevýhodou, že pôžičky od ľudí nemusia byť nahlásené kreditným agentúram.
 • Vyššie riziko pre investora: Investori môžu čeliť vyššiemu riziku nesplatenia P2P pôžičky, ak žiadateľ nevyjde s finančnými problémami.
Ľudová pôžička s nízkym úrokom Požiadať o pôžičku teraz right arrow icon
pôžička bez registra

P2P pôžičky check icon

Čo sú P2P pôžičky a prečo sú stále viac populárne? V dnešnej dobe, kedy moderné technológie menia spôsob, akým riešime naše finančné potreby, sa P2P pôžičky stávajú kľúčovým hráčom v oblasti osobných financií. P2P, alebo peer-to-peer, pôžičky sú finančný model, ktorý umožňuje priamu interakciu medzi jednotlivcami bez tradičných finančných inštitúcií. V skratke, jednotlivci, ktorí potrebujú pôžičku, môžu žiadať o financovanie priamo od iných jednotlivcov, ktorí sú ochotní investovať svoje peniaze. Tento decentralizovaný prístup mení spôsob, akým ľudia pristupujú k pôžičkám a investíciám. Fungovanie P2P pôžičiek je jednoduché a transparentné. Osoba, ktorá potrebuje pôžičku, vytvorí online žiadosť na platforme P2P pôžičiek. V tejto žiadosti uvedie účel pôžičky, požadovanú sumu a ďalšie relevantné informácie. Potenciálni investori môžu prehliadať tieto žiadosti a rozhodnúť sa, či chcú investovať svoje peniaze do konkrétnej pôžičky. Ak dosiahne žiadosť o dostatočný záujem, pôžička sa schvaľuje a peniaze sa posielajú žiadateľovi. Investori získavajú návratnosť prostredníctvom úrokov a splátok od žiadateľa. Celé to prebieha online, čo zjednodušuje a urýchľuje schvaľovací proces.

Ako začať investovať do P2P pôžičiek

Ak ste rozhodnutí vyskúšať P2P pôžičky, tu je niekoľko krokov, ktoré vám pomôžu začať:

1. Prieskum:
Preskúmajte rôzne platformy P2P pôžičiek a porovnajte ich poplatky, úrokové sadzby a recenzie od užívateľov. Zabezpečte si dostatočné množstvo informácií na to, aby ste mohli urobiť informované rozhodnutie.

2. Vytvorenie účtu:
Vyberte si platformu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a vytvorte si na nej účet. Pri registrácii sa môže vyžadovať poskytnutie osobných a finančných informácií.

3. Vyplnenie profilu:
Dokončte svoj profil podľa pokynov poskytnutých platformou. Tieto informácie pomôžu investičnému spoločenstvu rozhodnúť sa o investovaní do vašich pôžičiek.

4. Výber pôžičiek:
Popozerajte si dostupné pôžičky na platforme a vyberte tie, ktoré sú v súlade s vašimi investičnými cieľmi a toleranciou k riziku. Diverzifikujte svoje investície investovaním do viacerých pôžičiek.

5. Monitorovanie a správa:
Pravidelne sledujte vývoj vašich investícií a v prípade potreby prispôsobte svoj portfólio. Buďte informovaní o platobných termínoch a splátkach od žiadateľov.

P2P Pôžičky vo svete podnikania

Okrem osobných účelov sa P2P pôžičky stávajú populárnym zdrojom financovania pre malé podnikanie. Podnikatelia môžu získavať finančné prostriedky od individuálnych investorov bez potreby siahania po tradičných úveroch od bánk. Tento prístup umožňuje podnikateľom rýchlejšie a flexibilnejšie získavanie drobného kapitálu.

Budúcnosť P2P Pôžičiek

S rozvojom technológií a zvýšenou dôverou spotrebiteľov v online transakcie sa očakáva, že P2P pôžičky budú mať v budúcnosti ešte väčší vplyv na finančný sektor. Zvyšujúca sa popularita kryptomien a blockchain technológie môže prispieť k ďalšiemu posilneniu transparentnosti a bezpečnosti transakcií P2P pôžičiek.

Kolektívne pôžičky check icon

Kolektívne pôžičky, známe aj ako P2P rýchle pôžičky, sú typom financovania, ktoré spája ľudí, ktorí potrebujú peniaze, s ľuďmi, ktorí im ich chcú požičať. Tento spôsob pôžičania sa uskutočňuje prostredníctvom online platforiem, ktoré zabezpečujú spojenie medzi veriteľmi a dlžníkmi. Kolektívne pôžičky sú vhodné pre ľudí, ktorí potrebujú rýchlo získať menšie sumy peňazí na krátkodobé účely, napríklad na zaplatenie účtov, nákup tovaru alebo opravu auta. Kolektívne pôžičky sú poskytované od súkromných osôb, ktoré sú ochotné investovať svoje peniaze do projektov, ktoré im prinesú určitý výnos. Kolektívne pôžičky majú niektoré výhody, ale aj nevýhody, ktoré je potrebné zvážiť pred ich využitím.

Proces získania kolektívnej pôžičky je založený na princípe P2P, čo znamená peer-to-peer, teda medzi ľuďmi. Ide o to, že si ľudia, ktorí potrebujú peniaze, požičiavajú od ľudí, ktorí majú peniaze navyše a chcú ich investovať. Tento spôsob pôžičania sa uskutočňuje prostredníctvom online platforiem, ktoré zabezpečujú spojenie medzi veriteľmi a dlžníkmi, ako aj správu a splácanie pôžičiek.

Základné kroky procesu získania kolektívnej pôžičky sú nasledovné:

1. Registrácia na platforme. Na to je potrebné mať platný občiansky preukaz, bankový účet a e-mailovú adresu. Po registrácii je potrebné overiť svoju totožnosť a príjem, čo sa dá urobiť zaslaním kópií dokladov, ako napríklad výpis z bankového účtu, potvrdenie o príjme, daňové priznanie a podobne.

2. Vyplnenie žiadosti o pôžičku. Na to je potrebné zadať účel, výšku a dobu splatnosti pôžičky, ako aj osobné a finančné údaje. Platforma potom vyhodnotí žiadosť a určí úrokovú sadzbu, ktorá zodpovedá rizikovosti žiadateľa. Žiadosť sa potom zverejní na platforme, kde ju môžu vidieť investori.

3. Získanie ponúk od investorov. Investori sú ľudia, ktorí majú voľné peniaze a chcú ich zhodnotiť. Investori si môžu prezerať žiadosti o pôžičky a rozhodnúť sa, do ktorých chcú investovať. Investori môžu ponúknuť celú alebo časť požadovanej sumy, pričom môžu akceptovať alebo navrhnúť inú úrokovú sadzbu. Žiadateľ môže prijať alebo odmietnuť ponuky investorov, kým nedosiahne požadovanú sumu.

4. Podpísanie zmluvy a prevod peňazí. Keď sa žiadateľ dohodne s investorom alebo viacerými investormi na podmienkach pôžičky, podpíšu sa zmluvy, ktoré upravujú práva a povinnosti oboch strán. Zmluvy sa podpisujú elektronicky, bez nutnosti fyzickej návštevy. Potom sa peniaze prevádzajú z účtu investora na účet žiadateľa, z ktorého sa potom budú splácať mesačné splátky.

5. Splácanie kolektívnej pôžičky. Žiadateľ sa zaväzuje splácať pôžičku v dohodnutých termínoch a výškach. Platforma sa stará o správu a inkaso splátok, ktoré sa potom rozdeľujú medzi investorov podľa ich podielu na pôžičke. Ak žiadateľ mešká so splátkou, platí poplatky za omeškanie, ktoré sa tiež rozdeľujú medzi investorov. Ak žiadateľ nedokáže splácať pôžičku, platforma sa snaží vymôcť pohľadávku súdnou alebo mimosúdnou cestou.

Kolektívne pôžičky sú teda spôsob, ako získať peniaze od ľudí, ktorí chcú pomôcť a zároveň zarobiť. Tento spôsob pôžičania má niektoré výhody, ako napríklad nižšie úroky, väčšiu flexibilitu, transparentnosť a rýchlosť.

Maximálna výška pôžičky, ktorú si môže človek požičať cez P2P platformu, závisí od viacerých faktorov, ako napríklad typu pôžičky, úverovej schopnosti žiadateľa, podmienok poskytovateľa pôžičky a zákonných obmedzení.

Niektoré príklady maximálnych výšok pôžičiek na slovenských P2P platformách sú:

 • Žltý melón - od 500 do 25 000 € na dobu od 6 do 84 mesiacov, pričom úroková sadzba sa pohybuje od 4,9 do 19,9 % ročne. Maximálna výška pôžičky závisí od účelu, kreditnej kategórie a bonity žiadateľa. Existuje aj možnosť rýchlej pôžičky vo výške 100 až 500 € na dobu 6 mesiacov, ktorá je schválená za pár minút.
 • Zinc Euro - od 500 do 10 000 € na dobu od 6 do 60 mesiacov, pričom úroková sadzba sa pohybuje od 5,9 do 29,9 % ročne. Maximálna výška pôžičky závisí od úverovej schopnosti a bonity žiadateľa, ktorá sa určuje na základe jeho príjmu, výdavkov, dlhov a úverovej histórie.

Okrem týchto faktorov je potrebné brať do úvahy aj zákonné obmedzenia platby v hotovosti, ktoré platia pre všetky typy pôžičiek. Od 1.7.2023 je zákaz vykonávať platby v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 € pre fyzické aj právnické osoby. To znamená, že ak si chcete požičať viac ako 15 000 € cez P2P platformu, musíte použiť bezhotovostnú formu platby, napríklad bankový prevod.

Úroková sadzba u kolektívnej pôžičky sa určuje na základe ponuky a dopytu medzi veriteľmi a dlžníkmi na online platformách, ktoré zabezpečujú spojenie medzi nimi. Úroková sadzba sa môže líšiť podľa rizikovosti, účelu, výšky a doby splatnosti pôžičky. Zvyčajne platí, že čím vyššie je riziko nesplatenia pôžičky, tým vyššia je úroková sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť. Naopak, čím nižšie je riziko, tým nižšia je úroková sadzba, ktorú môže dostať veriteľ.

Existujú dva spôsoby, ako sa môže určiť úroková sadzba u kolektívnej pôžičky:

 • Platforma určí úrokovú sadzbu podľa svojho algoritmu, ktorý berie do úvahy rôzne faktory, ako napríklad príjem, výdavky, dlhy, úverovú históriu, bonitu a kreditnú kategóriu žiadateľa.
 • Veriteľ a dlžník sa dohodnú na úrokovú sadzbu, ktorá im vyhovuje, pričom môžu akceptovať alebo navrhnúť inú úrokovú sadzbu, než je tá, ktorú ponúka platforma.

Ak chcete zistiť, koľko budete musieť zaplatiť na úrokoch a koľko bude vaša mesačná splátka pri kolektívnej pôžičke, môžete kliknúť sem a použiť online úverovú kalkulačku, ktorá vám vypočíta tieto hodnoty podľa zadanej výšky pôžičky, doby splatnosti a úrokovej sadzby.

Najčastejšie otázky a odpovede info icon

Aké doklady potrebujem k získaniu pôžičky od ľudí?

Na získanie pôžičky od ľudí môže byť potrebné poskytnúť základné doklady, ako sú občiansky preukaz, potvrdenie o príjme a bankové výpisy. Každá platforma P2P pôžičiek však môže mať vlastné špecifiká, preto je dôležité overiť konkrétne požiadavky.

Potrebujem ručiť, ak si chcem vziať P2P pôžičku?

Väčšina P2P pôžičiek nevyžaduje ručiteľa, pretože ide o priamu dohodu medzi veriteľom a žiadateľom. Avšak, niektoré platformy môžu mať svoje vlastné požiadavky, takže je dôležité si prečítať podmienky konkrétnej pôžičky.

Koľko eur si môžem požičať?

Suma, ktorú je možné požičať pri P2P pôžičkách, sa líši podľa jednotlivých platforiem a závisí od schopnosti splatenia žiadateľa. Bežne sa však pohybuje v rozmedzí od niekoľkých stoviek do niekoľko tisíc eur.

Aký je úrok pôžičiek od ľudí?

Úrokové sadzby P2P pôžičiek sú rôznorodé a závisia od viacerých faktorov, vrátane kreditnej hodnoty žiadateľa a typu pôžičky. Úrokové sadzby sa pohybujú od nižších hodnôt v porovnaní s tradičnými bankovými pôžičkami až po vyššie, v závislosti od rizikovosti.

Ako dlho trvá proces schvaľovania ľudovej pôžičky?

Doba schvaľovania ľudovej pôžičky závisí od konkrétnej platformy a jej interných procesov. V niektorých prípadoch môže byť schválenie rýchlejšie, dokonca aj v priebehu niekoľkých hodín, zatiaľ čo iné platformy si môžu vyžadovať viac času na analýzu a posúdenie žiadosti.

Môžem mať negatívny záznam v registri dlžníkov a stále získať pôžičku od ľudí?

V niektorých prípadoch je možné získať P2P pôžičku aj s negatívnym záznamom v registri dlžníkov, pretože platformy P2P môžu používať iné kritériá hodnotenia kreditnej spôsobilosti. Avšak, negatívny záznam môže ovplyvniť úrokovú sadzbu a podmienky pôžičky.

Kedy sa rozhodnúť pre P2P pôžičku?

P2P pôžička môže byť vhodná vo chvíli, keď potrebujete rýchly prístup k financiám, alebo ak hľadáte alternatívu k tradičným bankovým pôžičkám. Rozhodnutie pre P2P pôžičku závisí od vašich konkrétnych finančných potrieb a preferencií.

Aké sú podmienky pre získanie P2P pôžičky?

Podmienky pre získanie P2P pôžičky zahŕňajú poskytnutie potrebných dokladov, spĺňanie kritérií kreditnej hodnoty a schválenie žiadosti platformou P2P pôžičiek. Detailné požiadavky môžu závisieť od konkrétnej platformy.

Je ľudová pôžička dostupná pre všetkých?

Ľudové pôžičky sú v zásade dostupné pre väčšinu žiadateľov, ale úspech žiadosti závisí od schopnosti splatenia a ďalších kritérií určených každou konkrétnou platformou.

Je potrebné mať stabilný príjem na získanie pôžičky od ľudí?

Stabilný príjem môže zvýšiť šance na schválenie pôžičky od ľudí, ale nie všetky platformy vyžadujú konkrétny typ príjmu. Niektoré môžu prijať rôzne formy príjmu, vrátane zamestnaneckého príjmu, živnosti alebo dôchodku.

Ako môžem požiadať o pôžičku od ľudí?

Väčšina platform P2P pôžičiek umožňuje žiadateľom podať online žiadosť priamo na ich webovej stránke. Žiadosti často obsahujú informácie o účele pôžičky, žiadanej sume a potrebných dokladoch. Vyplniť žiadosť o P2P pôžičku môžete taktiež pohodlne a rýchlo cez formulár priamo na našej stránke.

Ako dlho trvá vybavenie pôžičky od ľudí?

Časový rámec pre vybavenie P2P pôžičky závisí od konkrétnej platformy a rýchlosti schvaľovacieho procesu. Niektoré pôžičky môžu byť schválené a vyplatené v priebehu niekoľkých hodín, zatiaľ čo iné môžu trvať o niečo dlhšie.

Aké sú náklady spojené s pôžičkou od ľudí?

Náklady spojené s P2P pôžičkou zahŕňajú úrokovú sadzbu, ktorú určuje veriteľ, a poplatky, ktoré môžu byť súčasťou procesu. Poplatky môžu zahŕňať spracovateľské poplatky alebo poplatky za oneskorené platby.

Môžem požiadať o P2P pôžičku aj cez internet?

Áno, väčšina platform P2P pôžičiek umožňuje žiadateľom podať žiadosť online cez ich webové stránky. Tento proces umožňuje pohodlné a rýchle vybavenie žiadosti z pohodlia domova. Vyplniť jednoduchú žiadosť o P2P pôžičku môžete taktiež pohodlne a rýchlo cez formulár priamo na našej stránke.

Môžem pôžičku od ľudí predčasne splatiť?

Áno, mnohé P2P platformy umožňujú predčasné splatenie pôžičky bez dodatočných poplatkov. Predčasné splatenie môže byť výhodné, pretože vám umožňuje ušetriť na úrokoch, ktoré by inak platili do pôvodného termínu splatnosti.

Čo sa stane, ak nebudem schopný splácať P2P pôžičku?

V prípade neschopnosti splácať P2P pôžičku je dôležité okamžite kontaktovať veriteľa alebo platformu, s ktorou máte dohodu. Mnohé P2P platformy majú politiky na riešenie ťažkostí so splátkami a môžu spolu s vami hľadať riešenia.

Je možné mať súčasne viacero P2P pôžičiek?

Áno, v mnohých prípadoch je možné mať súčasne viacero P2P pôžičiek, ak splníte kritériá hodnotenia kreditnej spôsobilosti a schválenia na jednotlivých platformách. Dôležité je však udržiavať prehľad nad všetkými svojimi finančnými záväzkami a byť schopný ich riadne splácať.

Ľudová pôžička check icon

Ľudová pôžička je forma vzájomného financovania, pri ktorej veriteľ poskytuje pôžičku inému. Na rozdiel od tradičných finančných produktov napríklad z bánk nie sú k tejto pôžičke pripojené riziká, ako sú poplatky za nepreplatenie úveru alebo úrokové sadzby. Z toho dôvodu sú veľmi obľúbenou formou financovania pre rodinné a priateľské záležitosti.

Ak chcete získať ľudovú pôžičku, musíte sa zaregistrovať na niektorej z online platforiem, ktoré ponúkajú túto službu. Na týchto platformách si môžete vyplniť žiadosť o pôžičku, ktorá obsahuje účel, výšku a dobu splatnosti pôžičky, ako aj osobné a finančné údaje. Potom sa vaša žiadosť zverejní na platforme, kde ju môžu vidieť investori, ktorí sú ochotní vám požičať peniaze za dohodnutú úrokovú sadzbu. Keď sa dohodnete s investorom alebo viacerými investormi na podmienkach pôžičky, podpíšete zmluvu a dostanete peniaze na váš bankový účet.

Ľudová pôžička je vhodná pre ľudí, ktorí potrebujú rýchlo získať menšie sumy peňazí na krátkodobé účely, napríklad na zaplatenie účtov, nákup tovaru alebo opravu auta. Ľudová pôžička je tiež vhodná pre ľudí, ktorí majú problémy so získaním pôžičky od banky alebo nebankovej spoločnosti, pretože majú nízky príjem, zlú úverovú históriu alebo iné dôvody. Ľudová pôžička im môže poskytnúť nižšie úroky, väčšiu flexibilitu a transparentnosť.

Ľudová pôžička je poskytovaná od súkromných osôb, ktoré sú ochotné investovať svoje peniaze do projektov, ktoré im prinesú určitý výnos. Títo investori sú buď známi alebo neznámi ľudia, ktorí sa zaregistrovali na online platformách, ktoré zabezpečujú spojenie medzi veriteľmi a dlžníkmi. Investori si môžu prezerať žiadosti o pôžičky a rozhodnúť sa, do ktorých chcú investovať. Investori môžu ponúknuť celú alebo časť požadovanej sumy, pričom môžu akceptovať alebo navrhnúť inú úrokovú sadzbu. Investori tiež nesú riziko, že dlžník nesplatí pôžičku, preto by mali byť opatrní pri výbere projektov.

Zhrnutie check icon

Pôžičky od ľudí, ľudová pôžička alebo P2P pôžičky, sú jasným príkladom toho, ako moderné technológie a inovácie menia spôsob, akým ľudia pristupujú k financovaniu. P2P pôžičky predstavujú revolúciu v spôsobe, akým jednotlivci požičiavajú a investujú peniaze. Táto forma pôžičiek ponúka výhody v podobe nižších úrokových sadzieb, rýchlejších procesov a väčšej flexibility pre žiadateľov, ktorí hľadajú alternatívu k tradičným bankovým pôžičkám. P2P pôžičky súčasne však nesú aj svoje riziká, predovšetkým pre investorov, ktorí môžu čeliť stratám v prípade nesplatenia pôžičiek. Pôžičky od ľudí predstavujú dynamický a rastúci sektor finančného trhu. Ich popularita stúpa nielen pre ich výhody, ale aj pre to, že zjednodušujú a personalizujú samotný proces pôžičiavania peňazí. Ak máte záujem o nové možnosti financovania alebo investície, P2P pôžičky môžu byť pre vás vhodným riešením. Nezabudnite však venovať dostatok času výskumu a porovnaniu rôznych možností, aby ste mohli využiť všetky výhody, ktoré tento inovatívny finančný model ponúka.

Ďalšie typy pôžičiek right arrow icon

Mini pôžička schválená ihneď Požiadať o pôžičku teraz right arrow icon
Malá Pôžička.eu
Pôžička rýchlo, jednoducho, z pohodlia domova.

Sme spoľahlivý partner pre porovnávanie bankových a nebankových pôžičiek, či iných finančných produktov. Od roku 2016 sme našim návštevníkom sprocesovali viac ako 200 000 žiadostí o pôžičku.


Jednoduchá cesta k zlepšeniu finančných znalostí.

Podporujeme finančné vzdelávanie. Na našej stránke nájdete množstvo prínosných článkov a rád z oblasti osobných financií, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť finančnému svetu a správne nakladať so svojimi prostriedkami.

Nie sme poskytovatelia ani sprostredkovatelia pôžičiek.
Táto webová stránka slúži ako agregátor pôžičiek.
Malá Pôžička™ - copyright © 2024 Všetky práva vyhradené.